GLÄN­SAN­DE KON­TOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nytt från Skul­tuna är en se­rie med skriv­bords­pro­duk­ter i de­sign av La­ra Bo­hinc Wil­kin­son. Skriv­bords­se­ri­en är till­ver­kad av se­mi-et­sad mäs­sing. Penn­hål­la­re, 898 kro­nor styck, brev­hål­la­re och ask, 698 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.