HAND­VÄV­DA KUD­DAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Som här­li­ga färg­pro­ver med hös­tens he­tas­te fär­ger är de hand­väv­da kud­dar­na Paint från Mi­mous nya kol­lek­tion Hand­ma­de. 50 50 cen­ti­me­ter, 695 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.