”Jag är väl­digt fäst vid mi­na sa­ker”

Här bor:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Fri­da, 29, och pojk­vän­nen Staf­fan, 29.

Fri­da är bloms­terde­ko­ra­tör och ar­be­tar i bloms­ter­bu­ti­ken Ba­ra blom­mor i Mal­mö. Staf­fan är so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

I en lä­gen­het på 40 kvadrat­me­ter i kul­tur­hu­sen vid S:t Knuts torg i Mal­mö.

Gör:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.