Gui­de till sti­len

Inspireras av at­mo­sfä­ren i Fri­das lä­gen­het vid S:t Knuts torg i Mal­mö

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av KRISTI­NA ARVLINE

Vit golv­lam­pa Ra­narp i pul­ver­lac­kad stål, 499 kro­nor, Ikea.

Stor, havs­grön glas­vas med syn­li­ga luft­bubb­lor, 31,5 cen­ti­me­ter hög, 199 kro­nor, H&M ho­me.

Läslam­pa Sö­ta de­tal­jer Vi­ta smyc­kesas­kar med guld­djur på top­pen, ek­or­re, 129 kro­nor, få­gel 79 kro­nor, bå­da från Åh­léns. Till tav­lor­na Vit ta­vel­list, 120 cen­ti­me­ter bred, 159 kro­nor, Mio.

Spre­ja växterna Sprej­flas­ka med me­tall­pump, bra till växtsköt­sel, 99 kro­nor, La­ger­haus.

Till blom­mor­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.