3 tips för ett prun­kan­de hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

De­ko­re­ra med växttryck el­ler fo­to­gra­fi­er – riv ut si­dor ur gam­la flo­ror, el­ler gra­fis­ka blad ur magasin, och ra­ma in.

Le­ta ef­ter ud­da ljus­sta­kar på lop­pis och spa­ra ihop till en maf­fig sam­ling.

Låt blom­mor och gröns­ka ta plats i hem­met. Gör små stil­le­ben av snitt­blom­mor i va­ser. El­ler an­vänd dig av kvis­tar och blad­väx­ter från na­tu­ren och ska­pa stör­re ar­range­mang. Här in­spi­ra­tion från Hem­tex.

Om­bo­nat var­dags­rum. Kud­dar på hög Mönst­ra­de kud­dar i lin­ne, 229 kro­nor styck, Åh­léns. Plan­te­ra i me­tall

Häng­an­de kru­ka i borstad me­tall, 15 cen­ti­me­ter i dia­me­ter, 149 kro­nor, La­ger­haus. Sex­kan­tig Smyc­kesask i me­tall och glas i form av en hex­a­gon, 99 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.