3 tips för en av­ska­lad stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Håll hem­met spar­sma­kat, en­kelt och funk­tio­nellt. Ha in­te för myc­ket ­pry­lar fram­me.

Ska­pa en char­mig mix av mo­der­na och stil­re­na möb­ler, ud­da, gam­la trä­sto­lar, kristallkrona och slit­na ter­ra­kot­takru­kor.

Inred med en svart­vit bas som du pig­gar upp med någ­ra pry­lar el­ler möb­ler i var­ma, star­ka fär­ger. Här solgula kud­dar som pas­sar fint till trä och be­tong, 450 kro­nor styck, Gyll­stad.

Be­kväm sitt­plats Få­tölj Luca i grått och ek, 3 499 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.