Vart hit­tar jag ta­pe­ten?

Hej! I LE­VA & BO num­mer 33 på si­dan 9 vi­sas en bild med en ­stormönst­rad, blom­mig ta­pet i bak­grun­den. Vet ni nå­got om ta­pe­ten? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MVH MIM­MI

Visst är den fan­tas­tiskt! Det är en fo­to­ta­pet med blom­mor och ­bro­de­ri­er som möns­ter. Den kom­mer från Mr Pers­walls ­kol­lek­tion Nostal­gic och he­ter ­Blossom. Den kos­tar 295 kro­nor per kvadrat­me­ter hos mr­pers­wall.se.

Ta­pe­ten kom­mer från Mr ­Pers­walls ­kol­lek­tion Nostal­gic och he­ter ­Blossom.

BLOM­MIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.