In­re­da­re som gil­lar färg

Fa­milj:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Man, två barn och katt.

In­re­da­re, känd från tv-pro­gram som ”Änt­li­gen hem­ma” och ”Fixa rum­met”.

I ny­re­no­ve­rad lä­gen­het på Sö­der­malm i Stock­holm.

Gör:

Bor:

Ak­tu­ell med:

Bec­kers nya färg­kar­ta för barn och Isa­bel­lesti­pen­di­et 2015 som pre­mi­e­rar kvinn­li­ga hant­ver­ka­re.

isa­bel­le.se.

Hem­si­da: Instagram:

@isa­bel­lemcal­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.