NYA DAGGDROPPAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu kom­mer nya de­lar till Iit­ta­las se­rie Kas­te­hel­mi som de­sig­na­des 1964. Det är pro­fes­sor To­ik­ka som de­sig­nat ett glas och två bur­kar i fär­ger­na klar, grå, ljus­blå och öken­sand. Bur­kar, 5,7 cen­ti­me­ter hög, 229 kro­nor, 11,4 cen­ti­me­ter hög, 299 kro­nor.

FÄRGFEST. Isa­bel­le McAllister har va­rit med och tol­kat Bar­nens färg­kar­ta för Bec­kers. By­rån är må­lad i skolta­vel­färg. ”Ett tips är att det finns spe­ci­el­la grif­felta­vel­pen­nor om man vill slip­pa kri­tor som smu­lar”, sä­ger Isa­bel­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.