FLEX­I­BEL SPE­GEL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nytt hos Ikea är den lil­la spe­geln Ikorn­nes som kan stå på bor­det el­ler häng­as på väg­gen. På väg­gen kan den juster­ba­ra bå­gen an­ting­en an­vän­das som hyl­la för små­sa­ker el­ler som upp­häng för sja­lar el­ler slip­sar. Av klar­lac­kad ask­fa­ner, 249 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.