MAT­TA VÄG­GAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Su­gen på en mo­dern, ro­sa ton i sovrummet? En fin, matt vägg­färg som finns i fle­ra mo­der­na ku­lö­rer är La­dy ba­lan­ce från Jo­tun, 37 kro­nor per kvadrat­me­ter för två stryk­ning­ar. Pa­nel­väg­gen, som även fun­ge­rar som säng­ga­vel, har må­lats med lack­färg La­dy supre­me finish, 72 kro­nor per kvadrat­me­ter för två stryk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.