VACK­RA MO­TIV

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Skan­sen lan­se­rar en egen in­red­nings­kol­lek­tion med bland an­nat möns­ter från folk­dräk­ter och nor­dis­ka djur. Mo­ti­ven finns bland an­nat på bric­kor, ser­vet­ter och plä­dar. Säljs i Skan­sen­bu­ti­ker­na på Djur­går­den, men ock­så på ut­val­da Åh­lén­sva­ru­hus run­tom i lan­det. Bric­kor, 289 och 365 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.