& pa­stel­ler

En smart dörr­spe­gel och sto­lar i mil­da pa­stel­ler är någ­ra av de ny­he­ter som Ikea kom­mer med i ok­to­ber.

Leva & Bo - - Möbelnytt - Av SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

IKEA SLÄP­PER FLE­RA nya pro­duk­ter för hem­mets al­la rum. Po­pu­lä­ras­te ny­he­ten gis­sar jag blir de pa­stell­fär­ga­de sto­lar­na. Här är det me­ning­en att man själv ska ut­for­ma sin stol och väl­ja mel­lan att mixa tre sit­sar med tre un­der­re­den.

Och jag gil­lar verk­li­gen den nya spe­geln Gar­nes dörr­spe­gel med smart för­va­rings­funk­tion. Extra plus för att den in­te be­hö­ver skru­vas fast i väg­gen!

HÄNG UPP. Dörr­spe­gel med hyl­la, 249 kro­nor. STIL­RENT. Sto­lar med mix­a­de sit­sar och un­der­re­den, 395–545 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.