”Här kän­ner jag mig hem­ma”

Fa­milj: Gör:

Leva & Bo - - Ljuvliga Rum -

So­nen Adam, 14, och dvärg­pu­deln Vig­go.

Dri­ver in­red­nings­bu­ti­ken Spi­ti samt webb­s­ho­pen spi­ti.se. Job­bar även med in­red­nings­upp­drag år pri­vat­per­so­ner och mäk­la­re.

Lä­gen­het på 76 kvadrat­me­ter med stor bal­kong i At­las­om­rå­det i Stock­holm.

Bor:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.