3 tips för ett per­son­ligt hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Speg­lar är bå­de de­ko­ra­ti­va och ska­par en käns­la av rymd. An­ni­ka pla­ce­rar per­son­li­ga­mo­del­ler i bå­de sov­rum, hall, var­dags­rum och på bal­kong­en. Vå­ga färg på väg­gar­na. Pa­stel­li­ga ny­an­ser­av grått ger ett varmt och ljust in­tryck. Ta va­ra på al­la ut­rym­men. Inred bal­kong­en­med fi­na möb­ler, mönst­ra­de tex­ti­ler, bric­kor, kor­gar och vack­ra blad­väx­ter.­Här in­spi­ra­tion från El­los.

Konst­gjord pryd­nads­växt. Bam­bu som är fin året runt, 120 cen­ti­me­ter hög, 299 kro­nor, Rus­ta. Snyggt i svart Rot­ting­få­tölj som är fin att kom­bi­ne­ra med mönst­ra­de kud­dar, 795 kro­nor, Rus­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.