SÅ BYG­GER DU VEDLÅDAN

Du be­hö­ver:

Leva & Bo - - Förvandla Trälådorna -

� Reg­lar � Tre­kants­list � Tum­stock � Såg � Borr � Skruv � Skruv­dra­ga­re

Gör så här:

� Mät och så­ga till reg­lar­na och lis­ter­na till de mått du öns­kar ha på din lå­da. Lå­dan be­står av två gav­lar och två lång­sidor och en bot­ten. Mått på den­na lå­da: ga­vel 25 cen­ti­me­ter, bot­ten + lång­si­da 40 cen­ti­me­ter, tre­kants­list 15 cen­ti­me­ter. Bör­ja med att läg­ga ut de tre de­lar­na till bot­ten, för­bor­ra och skru­va fast den förs­ta gavel­de­len i bot­ten. Gör li­ka­dant med den and­ra ga­veln. För­bor­ra och skru­va dit de fy­ra tre­kants­lis­ter­na i hör­nen. För­bor­ra och skru­va dit de ned­re lång­sidor­na i tre­kants­lis­ter­na. Fort­sätt med de öv­re gav­lar­na. Av­slu­ta med de öv­re lång­sidor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.