Lyx­i­ga de­sign­möb­ler

Leva & Bo - - Shoppingguide -

1Län­na möb­ler är en ex­klu­siv bu­tik som har det mesta in­om de­sign och in­red­ning även på nä­tet. Här finns de­sign­klas­si­ker in­om be­lys­ning och möb­ler och ett stort ut­bud av in­red­nings­de­tal­jer.

BLOM­MIG. Kuddfodral i möns­ter av Em­ma von Bröms­sen, 350 kro­nor, Houseofrym.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.