Mat­tor, kud­dar & plä­dar i sob­ra fär­ger

Leva & Bo - - Shoppingguide -

7Mat­tor är en ny­het för Li­num i år, lik­som en sob­ra­re stil – gans­ka långt från som­mar­stu­gan som för­ut har va­rit fö­re­ta­gets kän­ne­tec­ken. Snyg­ga kud­dar och plä­dar in­går ock­så i web­bu­ti­kens ut­bud.

TEX­TILI­ER. Hös­tens kol­lek­tion som går i do­va­re to­ner, mat­tan un­derst i hö­gen, 2 999 kro­nor, Li­num­de­sign.com.

ELE­GANT. Sof­fan No­va från Swe­de­se, 16 455 kro­nor, Svens­sons.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.