Fynd­lä­ge bland möb­ler & per­son­li­ga pry­lar

Leva & Bo - - Shoppingguide -

3Det klas­sis­ka postor­der­fö­re­ta­get El­los säl­jer nu­me­ra även små möb­ler och här kan du gö­ra rik­ti­ga fynd och hit­ta sa­ker som stic­ker ut.

PA­STELL. Pall i blått, 399 kro­nor, El­los.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.