SVENS­SONS.SE

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Hit­ta mö­bel­klas­si­ker

6Kän­da de­sign­möb­ler och ett stort ur­val av träd­gårds­möb­ler, men även många in­red­nings­de­tal­jer som väc­ker ett ha-be­gär. Svens­sons i Lammhult är en an­rik mö­bel­af­fär som i många år har haft ett stil­fullt ur­val av svens­ka och ut­länds­ka klas­si­ker och där det mesta nu finns att kö­pa på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.