Tex­tili­er av bra kva­li­tet

Leva & Bo - - Shoppingguide -

13Uppsala­fö­re­ta­get Him­la har det mesta in­om bädd och bad, hand­du­kar och la­kan i tren­di­ga ku­lö­rer. Åt det li­te dy­ra­re hål­let, men bra om du vill sat­sa på kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.