ZE­TAS.SE

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Det mesta för träd­går­den

10Po­pu­lä­ra Ze­tas träd­gård, sö­der om Stock­holm, har nu­me­ra ock­så en nät­bu­tik. Här kan du hand­la bå­de lö­kar, väx­ter, kru­kor och red­skap. Samt li­te in­red­nings­de­tal­jer, två­lar och doft­ljus.

MÅ­LA KRU­KAN. Ze­tas.se säl­jer blå färg att må­la kru­kor med, 79 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.