Lyx­ig in­spi­ra­tion

Leva & Bo - - Shoppingguide -

20Lan­dets trend­le­dan­de in­red­nings­af­fär Ar­til­le­ri­et lig­ger i Gö­te­borg men finns ock­så på nä­tet. Här kan du få in­spi­ra­tion även om du in­te hand­lar. Myc­ket är gans­ka dyrt, men det finns över­kom­li­ga sa­ker och möb­ler som lätt pry­der sin plats i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.