Hit­ta tren­di­ga de­tal­jer

Leva & Bo - - Shoppingguide -

15Jo­tex är sto­ra in­om hem­tex­til men har även möb­ler och in­red­nings­pry­lar. Bra bas­va­ror till över­kom­ligt pris. Här kan du fyn­da tren­di­ga de­tal­jer.

NY­AN­SE­RAT. Lö­pa­re Ru­tig strand­råg, finns i oli­ka stor­le­kar, från 468 kro­nor, Vaxbolin.se.

FÄRGKLICK. Bänk, 42 100 35 cen­ti­me­ter, 499 kro­nor, Jo­tex.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.