Af­fi­scher & prints

Leva & Bo - - Shoppingguide -

23Tren­den med af­fi­scher och prints ba­ra väx­er. Lät­tast hand­lar du dem på nä­tet, hos De­sig­nio är ut­bu­det stort och du får en snabb över­blick.

PÅ VÄG­GEN. Af­fisch med &-tec­ken, 70 100 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, De­se­nio.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.