LJUNGBERGSFACTORY.SE

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Tex­tili­er & fi­na möns­ter

18Är du ute ef­ter li­te spe­ci­el­la ty­ger i ret­ro­stil, el­ler ba­ra gil­lar tex­tili­er? Då är Ljung­bergs per­fekt. Här finns klas­sis­ka möns­ter av Stig Lind­berg, Vi­o­la Grå­sten och Ma­ria Åström. Du kan hand­la bå­de fär­di­ga kud­dar, du­kar och bric­kor och tyg på me­ter­va­ra.

CI­TRO­NER. Bric­ka med mönst­ret Ci­trus li­mon av Ma­ria Åström, 599 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.