Nor­disk de­sign

Leva & Bo - - Shoppingguide -

21Hos EM finns för­u­tom basmöb­ler och sof­for till över­kom­ligt pris, även be­lys­ning, mat­tor och pryd­nads­före­mål. Nor­disk de­sign som pas­sar över­allt.

I TA­KET. In­du­stri­lam­pa Hoop, 1 395 kro­nor, Em.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.