3 tips för ett per­son­ligt hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ut­nytt­ja hem­mets vinklar och vrår – ska­pa ar­bets­hör­nor med små skriv­bord och hem­trev­li­ga läs­hör­nor med skö­na få­töl­jer och golv­lam­por.

Bind ihop de oli­ka rum­men och låt oli­ka to­ner av en ac­cent­färg åter­kom­ma.

Inred med mat­tor för en per­son­lig och om­bo­nad käns­la. Välj gär­na en­fär­ga­de mat­tor i star­ka fär­ger­el­ler mönst­ra­de i ned­to­na­de ny­an­ser. Här in­spi­ra­tion från El­los.

Rund glasskål, 19 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 99 kro­nor, La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.