Ugns­ba­kad kyckling med ci­tron & ör­ter

2

Leva & Bo - - Glutenfritt -

4 por­tio­ner • 1 hel kyckling, cir­ka 1,3 kg • 1 ci­tron • 3 msk färs­ka ör­ter, till ex­em­pel

ros­ma­rin och tim­jan • 25 g kallt smör • salt, svart­pep­par Grön­saksqui­noa: • 2 dl qui­noa • 1 msk lant­bul­jong • 1 pap­ri­ka i val­fri färg • ½ kru­ka myn­ta • 2 msk oliv­ol­ja • 1 msk ci­tronsaft • 3 msk pin­jenöt­ter • salt

Skär kyck­ling­en längs be­net och fläk ut den så att den blir platt. Lägg den på en plåt el­ler i en ugns­fast form.

1

Skär av ska­let på ci­tro­nen. Ski­va hal­va ci­tro­nen tunt och stick in ski­vor­na un­der skin­net till­sam­mans med ör­ter­na. Tryck in li­te smör un­der skin­net ock­så. Kryd­da re­jält med salt och ny­ma­len svart­pep­par bå­de in­u­ti och ut­an­på. Pres­sa över res­ten av ci­tro­nen.

Stek kyck­ling­en cir­ka 50 mi­nu­ter i 200 gra­der. Skär gär­na li­te vid lår­be­net för att kol­la så att köttsaf­ten är klar. Du kan ock­så stic­ka in en ter­mo­me­ter, tem­pe­ra­tu­ren ska va­ra cir­ka 75 gra­der.

Ko­ka qui­no­an med bul­jong­en en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en.

Hac­ka pap­ri­kan och myn­tan och vänd ner till­sam­mans med öv­ri­ga ingre­di­en­ser. Sma­ka av med salt.

3

4

5

FRA­SIG. Den är piz­zan är för­svin­nan­de god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.