Chi­a­pud­ding med jord­gubb & ba­nan

Leva & Bo - - Glutenfritt -

Ba­nan och jord­gubb är en him­la god kom­bi­na­tion men det går så klart bra att by­ta ut mot and­ra bär, färs­ka i sä­song el­ler ti­na­de frys­ta. Jag gör all­tid chi­a­pud­ding­en på kväl­len så att chi­a­frö­na får sväl­la or­dent­ligt. Gör den gär­na direkt i en burk med lock – då slip­per den ta lukt av an­nat i kyl­skåpet och är en­kel att ta med sig om det blir en stressig mor­gon. 1 por­tion • 1 ½ dl man­del­mjölk • 1 li­ten ba­nan • 3 msk chi­a­frön • 1 msk lin­frön • ½ tsk äk­ta va­nilj­pul­ver Till ser­ve­ring: • jord­gub­bar, pas­sions­frukt och rostade ko­ko­schips Mo­sa el­ler mixa ba­na­nen med man­del­mjöl­ken. Till­sätt de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na och låt stå minst 30 mi­nu­ter, el­ler över nat­ten.

Ser­ve­ra med bär, frukt och ko­ko­schips.

1

2

HÄLSOFRUKOST. Om du gör chi­a­pud­ding­en kväl­len fö­re så hin­ner frö­na sväl­la or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.