Wraps­bröd

Leva & Bo - - Glutenfritt -

Cir­ka 12 bröd • 2 dl vat­ten • 2 dl yog­hurt 3 % • ¾ tsk salt • 1 tsk bak­pul­ver • ½ tsk bikar­bo­nat • 4 msk fi­ber­husk • 1 dl ris­mjöl (el­ler man­del­mjöl) • cir­ka 1 dl majs­mjöl + extra till

kav­ling

1

Blan­da sam­man vat­ten, yog­hurt och salt i en bun­ke. Rör ner bak­pul­ver och bikar­bo­nat och där­ef­ter fi­ber­husk och mjöl. Rör till en fast deg. Låt vi­la 10 mi­nu­ter.

For­ma 12 run­da bul­lar. Kav­la ut bul­lar­na med majs­mjöl mel­lan två bak­plåts­pap­per till run­da, tun­na bröd.

Stek dem i en torr stek­pan­na ut­an fett 1–2 mi­nu­ter per si­da. Tor­ka bort even­tu­ellt över­bli­vet mjöl ur stek­pan­nan mel­lan var­je om­gång. För­va­ra un­der hand­duk i vän­tan på ser­ve­ring.

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.