Var hit­tar jag ta­pe­ten?

Hej! Tack för en här­lig tid­ning som jag ser fram emot var­je vec­ka. I LE­VA & BO nr 25 var det en bild på en helt ljuv­lig ta­pet på si­dan 22. Var kan jag hit­ta den? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­RIA

Bet­ti­na, vars vack­ra sov­rumsta­pet­det gäl­ler, häl­sar att den är köpt för fle­ra år se­dan från Ni­na Camp­bell Wall­pa­per. En lik­nan­de ta­pet finns hos Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net. Den he­ter Vin­tage cot­tage och kos­tar 735 kro­nor per rul­le. Ta­pet Vin­tage cot­tage, 735 kro­nor per rul­le, Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net.

BLOM­MIG. Vac­ker sov­rums­ta­pet i vil­lan hem­ma hos Bet­ti­na som dri­ver Strand­flic­kor­nas ho­tell, kon­fe­rens och vand­rar­hem­i Ly­se­kil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.