NY MATTKOLLEKTION

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Den se­nas­te kol­lek­tio­nen mat­tor från Bri­ta Swe­den är hand­vävd i ull och ham­pa. Ham­pa är ett tå­ligt och re­surs­snålt na­tur­ma­te­ri­al. Här mat­tan Ar­chi­pe­la­go i blått, 170 250 cen­ti­me­ter, 7 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.