NY FORM PÅ VA­SEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu finns en stör­re va­ri­ant av den po­pu­lä­ra va­sen Äng. Till­ver­kad i mäs­sing med till­hö­ran­de glasin­sats. De­sign av Eva Schildt för Klong. 40 7 cen­ti­me­ter, 3 995 kro­nor, Du­kat­bord.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.