LÄC­KER LAM­PA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Grid he­ter en av hös­tens ny­he­ter från Mark­slöjd. Grid be­ty­der nät och lam­pan si­lar lju­set ge­nom ett me­tall­nät av mäs­sing. 33 cen­ti­me­ter bred, cir­ka 970 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.