FIN ORD­NING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Håll ord­ning på hem­ma­kon­to­ret så blir det lät­ta­re att fo­ku­se­ra på ar­be­tet. Här bokhyllan Bil­ly med vi­trin­dör­rar, 1 299 kro­nor,

vitt skriv­bord Be­kant, 1 495 kro­nor, ar­bets­lam­pa Upp­bo, 299 kro­nor, allt

från Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.