FINT TILL KRU­KAN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Pi­e­de­stal Flo­ra pas­sar klas­sis­ka ter­ra­kot­takru­kor. Av me­tall, finns i fle­ra fär­ger. Här kop­par­fär­gad, 27,5 cen­ti­me­ter hög, 385 kro­nor, Wiscol­lec­tion.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.