SÅ FÖR­ÄND­RAR DU MED SMÅ ME­DEL

Leva & Bo - - Fina Detaljer -

ÅÅAtt må­la väg­gar­na är ett en­kelt sätt att för­änd­ra­och för­bätt­ra ut­an att det blir för dyrt. An­vänd ex­em­pel­vis Alcro Tät våtrums­sy­stem – bå­de tätt och hy­gi­e­niskt. ÅÅ Tänk på att det går att pla­ce­ra ett hand­fat

på ett skriv­bord el­ler skåp. ÅÅSätt in en vac­ker palm i bad­rum­met och tänd doft­ljus och sat­sa på en snygg taklampa.­

10

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.