Mas­sor av de­tal­jer till su­per­pris

Leva & Bo - - Design-Tips -

4Här finns mas­sor av små in­red­nings­de­tal­jer. Plast­kläd­ny­por, va­ser, ra­mar, kud­dar och lam­por – det mesta i den läg­re pris­klas­sen. Mär­ken blan­das med egen­pro­du­ce­rat. Här finns all­tid nå­got man be­hö­ver, el­ler in­te be­hö­ver.

Nør­re­ga­de 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.