In­spi­ra­tion för dig som gil­lar blom­mor

Leva & Bo - - Design-Tips -

2Dans­ke bloms­ter­konst­nä­ren Tage An­der­sens bu­tik. Lig­ger bred­vid Kong­ens Ny­torv, i slu­tet av Strö­get. Ett mås­te för dig som gil­lar blom­mor, väx­ter och in­red­ning. Kos­tar 40 dans­ka kro­nor i in­trä­de, men det är det värt.

Ny Adel­ga­de 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.