Ett mås­te för in­red­nings­ro­a­de

Leva & Bo - - Shopping guide -

9Ge­nom en dis­kret en­tré med in­gång från Kö­pen­hamns kän­da gå­ga­tan Strö­get går du två trap­por upp och fin­ner mas­sor av möb­ler, tex­tili­er och acces­so­arer. Det mesta är från Hay, men du hit­tar även en hel del and­ra mär­ken.

Øs­ter­ga­de 61

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.