Mo­dern de­sign i fi­na ma­te­ri­al

Leva & Bo - - Shopping guide -

10By Las­sen är ett danskt de­sign­fö­re­tag som ar­be­tar med en rad oli­ka ar­ki­tek­ter och de­sig­ners.­Här hit­tar du mo­dern de­sign i håll­ba­ra, fi­na ma­te­ri­al.

Hol­bergs­ga­de 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.