Unga de­sig­ners & små pro­du­cen­ter

Leva & Bo - - Shopping guide -

13Här lig­ger fokus på unga de­sig­ners och små pro­du­cen­ter, men det finns även in­red­ning från stör­re mär­ken och fö­re­ta­gets egen pro­duk­tion. Bland an­nat be­lys­ning, ke­ra­mik och möb­ler.

Ni­els Hem­mingsens Gade 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.