3 tips för den gra­fis­ka sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

När du in­re­der svart­vitt – mixa struk­tu­rer och ma­te­ri­al och var ge­ne­rös med tex­tili­er för att und­vi­ka ett stelt in­tryck.

Gra­fis­ka tav­lor på väg­gar­na är per­fek­ta DIY­pro­jekt. Skis­sa med bly­erts på en vit can­vas­tav­la och fyll i fäl­ten med svart hob­by­färg.

Många, ut­sprid­da ljus­käl­lor ger my­sig be­lys­ning.­Fyll på med lam­por, lyk­tor och block­ljus. Här in­spi­ra­tion från Mio.

My­sigt med ka­min. Stal­lyk­ta In­du­stri­lam­pa för in­om­hus­bruk, 26 cen­ti­me­ter hög, 799 kro­nor, Gra­nit.

Glas­burk Kan­tig kru­ka Svart kru­ka med hex­agon­struk­tur, 89 kro­nor, Clas Ohl­son.

Flä­ta­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.