PLAN­TE­RA I KRU­KA

Leva & Bo - - Blomsterprakt -

� Tänk på att det går ut­märkt att plan­te­ra tul­pan­lö­kar i kru­ka! � An­vänd kru­kor som tål bå­de frost och fukt – plast­kru­kor pas­sar bra. � Välj en stor kru­ka som rym­mer myc­ket jord så att lö­kar­na får gott om ut­rym­me att ro­ta sig. � Kru­kan bör skyd­das från ky­la och in­te stå sva­la­re än nio gra­der – då tror lö­kar­na att det är dags att gro.

För­zin­kad kru­ka Husön, 33 cen­ti­me­ter hög, 199 kro­nor, Ikea.

4

KON­FOR­MAD.

RU­STIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.