Hur ska­par jag om­bo­nad käns­la?

Hej! Jag und­rar om ni kan hjäl­pa mig med inredningstips? Jag bor i en lä­gen­het i en ny­pro­du­ce­rad fas­tig­het. Allt är vitt och kalt. Hur ska jag gö­ra för att få till en om­bo­nad och per­son­lig käns­la? Tack för en in­spi­re­ran­de tid­ning! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KA­RIN

Hej! Ett de­ko­ra­tivt tips som in­te är så svårt att gö­ra själv: Sätt upp pa­ral­lel­la ta­vel­lis­ter på väg­gar­na i var­dags­rum­met och mixa tav­lor med di­na fa­vo­rit­mo­tiv. Det ger en per­son­lig, inredd käns­la! Ock­så prak­tiskt om du gil­lar att va­ri­e­ra och för­nya.

TA­VEL­VÄGG. Med pa­ral­lel­la ta­vel­lis­ter på väg­gar­na kan du mixa di­na fa­vo­rit­mo­tiv och få ett här­ligt per­son­ligt rum. Här in­spi­ra­tion från House doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.