UL­RI­KA NORDLINDER

Leva & Bo - - Redaktören - re­dak­tör LE­VA & BO

Mi­na favoriter!

1 Hjälp­re­dan i kö­ket i ljuv­lig pa­stell­färg från Kit­chen aid, 5 999 kro­nor, Cer­ve­ra. 2 Li­ten ka­rott Royal med lock, 249 kro­nor, El­los ho­me. 3 Stig Lind­bergs möns­ter Me­lo­di med fan­ta­si­ful­la fi­gu­rer i den nya, fi­na fär­gen pe­trol, 40 × 60 cen­ti­me­ter, 1049 kro­nor, Norr­ga­vel. 4 Tur­kos pall, 1 695 kro­nor, Norr­ga­vel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.