FAN­TA­SI­FUL­LA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ke­ra­mi­kern Bjørn Wi­in­blad (1918–2006) är känd för si­na fan­ta­si­ful­la skis­ser och fro­di­ga kvin­no­for­mer. I höst åter­lan­se­rar och för­yng­rar Ro­sen­dahl någ­ra av Wi­in­blads verk. Här va­ser Ame­lia, 649 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.