STIL­REN DE­SIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kvadra­tiskt bord i ek med blå glas­ski­va. Från Åh­léns mö­bel­kol­lek­tion Skan­di­na­vis­ka klas­si­ker. Finns en­dast på ut­val­da va­ru­hus, 1 999 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.