Ex­pert på garn & färg

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

50. Kin­na. Pro­dukt­ut­veck­la­re och ex­pert på garn och fär­ger på Kast­hall mat­tor & golv.

Mo­sa­ik­mat­tan av Jo­sef Frank för Svenskt tenn.

Ak­tu­ell med:

Hem­si­da:

kast­hall.com.

Instagram:

@kast­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.